Bangkok Pewter & Marshops.net

บริษัท บางกอกพิวเตอร์ จำกัด เป็นผู้ผลิตเครื่องพิวเตอร์ ในรูปแบบงานแฮนด์เมด สำหรับเครื่องใช้ในครัวเรือน ของใช้ในชีวิตประจำวัน โดยใส่เอกลักษณ์ความเป็นไทยลงในผลิตภัณฑ์ ทำให้ได้รับความนิยมทั้งในประเทศและต่างประเทศ จนได้รับรางวัล Prime Minister’s Export Award 2017 และ 2011

marshop.net เป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากเครื่องพิวเตอร์ ของ บางกอกพิวเตอร์ อาทิ ของขวัญ ของที่ระลึก ของแต่งบ้าน และของพรีเมี่ยม ผ่านช่องทางการขายและตลาดออนไลน์ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้สามารถสั่งซื้อสินค้าได้สะดวก รวดเร็ว ผ่านช่องทางออนไลน์

Follow me on Twitter and Facebook

QR Code

2017-09-12 21.36.39